V tem letu je slikarsko društvo Atelje Bled pričelo z izvajanjem programa strokovnih izobraževanj za člane društva. Na prvo delavnico, ki je potekala pod mentorstvom akademske slikarke Lučke Šparovec, se je prijavilo 15 ljubiteljskih slikarjev. Ustvarjali so s pasteli. Gre za posebno slikarsko tehniko, s katero se je večina udeležencev srečala prvič.

Delavnica je potekala ob sobotah. Kot nam je povedala mentorica Lučka Šparovec so najprej začeli z uvodnim predavanjem in predstavitvijo umetnostno-zgodovinskega vidika tehnike pastel, nato so se spoznali z materialom, suhimi kredami in hrapavim papirjem.  Sledilo je ustvarjanje. Nekateri so narisali več slik, mentorica pa je izbrala 15 tistih, ki so krasijo steno Festivalne dvorane Bled.

Pastel je suha tehnika, pri kateri posameznik ustvarja s svojimi prsti oziroma rokami. Pri tem uporablja suhe krede. Gre za tehniko slikanja kjer se suhe krede mešajo neposredno na površino papirja, pri tem pa se ne uporablja vode ali olja. Glede na odzive udeležencev, ki so se v večini s takšnim načinom slikanja spoprijeli prvič, je delavnica odlično uspela.

Med razstavljenimi deli je portret Turjaške Rozamunde, ostala dela ponazarjajo prizore z Bleda. Z razstavo pastelov so želeli člani društva počastiti osrednji slovenski kulturni praznik.