Občina Bled je v okviru evropskega projekta Počakaj na bus začela z izgradnjo šestih avtobusnih postaj v vaseh Zasip, Koritno in Bodešče. Novo postajo bodo tako dobili v Sebenjah v Zasipu, štiri na Koritnem in eno v Bodeščah. Obstoječe hiške bodo zamenjali na Selu in v Ribnem.

V okviru sredstev za projekt LAS Gorenjska Košarica- za operacijo »Počakaj na bus« je za ta namen zagotovljenih dobrih 73 tisoč evrov. Znesek sofinanciranja iz evropskih sredstev predstavlja 85 % upravičenih stroškov operacije.

Gradbena dela so vredna 50.000 evrov, celoten projekt pa je vreden več kot 120.000 evrov.