Danes so severno razbremenilo cesto tudi uradno sprostili za promet. Dogodka se je udeležil tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Tako kot župan Janez Fajfar so ceste veseli tudi domačini, posebej tisti, ki živijo na Prešernovi, v Gradu, na Rečici, na Partizanski in v Zasipu, saj se bo kakovost njihovega bivanja precej izboljšala.

Severna razbremenilna cesta je vredna 4,2 milijona evrov. Gradnja 2,65 kilometra dolge ceste se je začela junija lani, potekala pa v treh fazah. Na novo so zgradili štiri mostove in dva prepusta, izdelali oziroma sanirali  mešane površine za pešce in kolesarje ter srednje napetostno elektroenergetsko javno infrastrukturo, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, telekomunikacijske vode in vodovod.  Uradna otvoritev ceste bo 9. septembra.

Severna razbremenilna cesta bo razbremenila promet skozi center Bleda v smeri Blejskega gradu in Pokljuke.

Kot je na dogodku povedal minister Gašperšič odkupi zemljišč za južno razbremenilno cesto že potekajo. Še vedno velja, da se bo gradnja ceste začela jeseni prihodnje leto.