Javni zavod Triglavski narodni park je z razvojnimi sredstvi iz državnega proračuna finančno podprl projekt ureditve dveh podzemnih ekoloških otokov na obstoječih mestih za zbiranje odpadkov v Zgornjih in Spodnjih Gorjah. Na obeh lokacijah so vzpostavljeni štirje podzemni zabojniki za ločeno zbiranje embalaže, papirja, stekla in biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. Ureditev in prostorska umestitev ekoloških otokov v občini Gorje bo bistveno prispevala k okoljski urejenosti območja narodnega parka.

Gre za prvi letošnji zaključen razvojni projekt Javnega zavoda Triglavski narodni park v sodelovanju s parkovnimi lokalnimi skupnostmi, ki so namenjeni predvsem urejanju lokalne infrastrukture, podpori trajnostni mobilnosti, umirjanju prometa ter izboljšanju oskrbe lokalnega prebivalstva nasploh.

Na osnovi konstruktivnega in korektnega sodelovanja z občino Gorje Javni zavod Triglavski narodni park pripravlja že nove razvojne projekte v sodelovanju z občinami, ki jih bodo skupaj izvajali v naslednjih letih.

tm