Občinska uprava Občine Bled je zaradi pojava koronavirusa v neposredni bližini Slovenije in zaradi izrazite usmeritve blejskega gospodarstva v turizem sklicala sestanek s predstavniki zdravstvenega doma, civilne zaščite, rdečega križa, hotelirjev, pletnarjev, sobodajalcev, komunalnega podjetja, redarstva ter zavoda za kulturo in zavoda za turizem.

Kot poudarja občinska uprava, je bil to le prvi izmed niza posvetov, ki jih v prihodnje s posameznimi krajevnimi skupnostmi in ostalimi deležniki še načrtuje Občina Bled.

Osrednje sporočilo sestanka je, da je treba virus jemati resno, kar pa ne pomeni, da je treba odreagirati panično.

Občinska uprava Občine Bled se zaveda, da je zdravje občank in občanov, pa tudi gostov Bleda, na prvem mestu. Občankam in občanom in njihovim gostom zato v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje priporoča naslednje preventivne ukrepe:

Pri preprečevanju okužbe z virusom CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
Upoštevamo pravila higiene kašlja.
Redno si umivamo roke z milom in vodo.
V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Kdo lahko zboli?

Ljudje vseh starosti se lahko okužijo z novim koronavirusom Starejši ljudje in ljudje z kroničnimi boleznimi (kot so astma, diabetes, srčne bolezni) sobolj podvrženi težji bolezni po okužbi. Svetovna zdravstvena organizacija ljudem vseh starosti svetuje, naj se držijo najbolj pomembnih ukrepov, ki zmanjšajo možnost okužbe – predvsem higiene rok in izogibanje vidno obolelim osebam (če izgledajo vročični, kašljajo, smrkajo, kihajo)

Zdravstveni dom Bled je pripravljen

Vodstvo Zdravstvenega doma Bled je pripravljeno na možni pojav virusa na Bledu in bo v tem primeru ravnalo v skladu z državnimi načrti. Kot poudarja direktor, mag. Leopold Zonik pa je smiselno, da ljudje v teh časih posvečajo več pozornosti higieni in razkuževanju, ne samo rok, kot smo opisali, pač pa za vse občanke in občanke, še posebej pa za oddajalce turističnih sob in hotele velja, naj v kolikor tega še ne počnejo, začnejo razkuževati kljuke, roke, stranišča, vsaka soba naj bo opremljena z razkužilnikom rok. Kot poudarja mag. Zonik, naj to ne velja samo za obdobje pojava korona virusa, pač pa naj postane stalna praksa, saj se s tem da izogniti številnim boleznim.

Mag. Leopold Zonik je pojasnil, da ima blejski zdravstveni dom, izolator (posebno vozilo) s testerji. ZD Bled deluje v povezavi z bolnišnico Golnik in NIJZ. V primeru izbruha virusa v posamezni instituciji pridejo epidemiologi.

V primeru suma na okužbo s koronavirusom naj občani ne hodijo v zdravstveni doma, pač pa naj pokličejo po telefonu in dobili bodo vsa potrebna navodila.

Kakšni so znaki bolezni?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % – 4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah. ( Vir: NIJZ)

Več informacij je na voljo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer informacije tudi dnevno posodabljajo. www.nijz.si.

Kaj, če se virus pojavi v Sloveniji ali na Bledu?

V primeru, da bi se virus pojavil na Bledu ali v njegovi bližnji okolici, bo Občina Bled ukrepala v skladu z načrti Republike Slovenije.

Aktivnosti glede koronavirusa vodi Ministrstvo za zdravje, ki je po Zakonu o nalezljivih boleznih odgovorni državni organ. Razmere v Sloveniji in svetu natančno spremlja tudi Svet za nacionalno varnost.

Zagotavljamo usklajene, natančne in pravočasne informacije ter navodila za državljane in vse, ki se nahajajo na območju Slovenije. Vlada javnost sproti obvešča o razvoju dogodkov na spletnih straneh ter družbenih omrežjih. V okviru NIJZ je vzpostavljena telefonska številka 031 646 617, na kateri so javnosti vsak dan med 9. in 17. uro ob sumu na okužbo na voljo vse informacije in nasveti.

Vsi javni zdravstveni zavodi so dobili navodila za obravnavo oseb s sumom na nov koronavirus v osnovnem zdravstvenem varstvu in v bolnišnicah. Vodstva omenjenih zavodov so z njimi seznanila zdravstveno osebje.

Pripravljena so bila priporočila za vse, ki prihajajo z območij z izbruhom okužb, in za tiste, ki se na ta območja odpravljajo. Prav tako so bila izdana navodila za ravnanje na vstopnih točkah v Slovenijo (letališče Jožeta Pučnika, Luka Koper);

Kmalu po izbruhu okužb na Kitajskem je bila tudi pri nas vzpostavljena laboratorijska diagnostika za potrditev virusa v najkrajšem možnem času. Pripravljena in objavljena so bila tudi navodila za epidemiološko spremljanje obolelih, spremljanje oseb, ki so bile s potrjenim primerom v stiku in navodila za tesne kontakte. (Ministrstvo za zdravje)

Občina Bled