Kljub zahtevnim pogojem pri izvedbi del na projektu izgradnje krožnega križišča na Betinu, bo izvajalec predčasno zaključil z gradbenimi deli na 1. fazi.

Po prvotnem terminskem načrtu je bil rok za dokončanje del na 1. fazi (zgornji del Betinskega klanca) do 24. marca, nakar bi med 1. in 24. aprilom sledila gradbena dela 2. faze (na spodnjem delu Betinskega klanca). Pri gradnji obeh faz je bil predviden izmenično enosmerni promet, razen v obdobju med 24. marcem in 1. aprilom, ko je bil predviden dvosmerni promet.

Zaradi predčasnega zaključka gradbenih del na 1. fazi ter opažanj s terena, da enosmerni izmenični promet ne povzroča bistvenih težav, je v dogovoru med Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalcem del sprejeta odločitev, da se po zaključku 1. faze, predvidoma v torek, 12. marca, gradbena dela nemudoma nadaljujejo na 2. fazi. Tako bodo dela na obeh fazah zaključena že do 24. marca 2024 in prvotno predvidena polovična zapora med 1. in 24. aprilom, ne bo več potrebna. Pri vodenju prometa, z razliko v lokaciji območja zapore, ne bo bistvenih sprememb. Promet bo do 24. marca, kot po prvotnem planu, potekal izmenično enosmerno, voden s semaforji, v konicah oziroma v svetlem delu dneva pa z ročnim usmerjanjem prometa.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo