V šolskem hotelu Astoria je 19. junija potekalo srečanje blejskega turističnega gospodarstva. Namen dogodka je bil na enem mestu zbrati vse pomembnejše udeležence, ki soustvarjajo turizem na Bledu. Srečanje je potekalo v organizaciji Turizma Bled, kjer pravijo, da si na letni ravni želijo še več takšnih dogodkov.
Nagovor Matjaža Berčona

Javnost je za začetek nagovoril v. d. direktorja Turizma Bled Matjaž Berčon in v svojem govoru poudaril pomembnosti tovrstnih srečanj, saj se le tako na enem mestu resnično zberejo vsi, ki upravljajo z blejskim turizmom. Župan Janez Fajfar pa je pojasnil, kako pomembno je, da ljudje v turizmu med seboj začnejo sodelovati in kulturno komunicirati, saj moramo z vse večjim navalom turistov ravnati racionalno in premišljeno.
Rekordna sezona 2017

Številke kažejo, da lahko v letošnji sezoni pričakujemo rekorden obisk. Več kot 22 tisoč vozil se vsakodnevno pelje skozi Bled, kar je za mesto s približno 5000 prebivalci res ogromno. Najprej se je potrebno osredotočiti na lokalno prebivalstvo, saj če bodo oni zadovoljni, bodo tudi turisti, so bile besede **-*. Največ sredstev je bilo zato v zadnjem času vloženih v infrastrukturne projekte. Južna obvoznica bo tako zgrajena do junija 2018, severna, ki je trikrat dražja in daljša pa do predvidoma leta 2022.
Znamka Imago Paradisi

Dr. Andrej Pompe iz Visoke šole za turizem in gostinstvo Bled je predstavil uporabo blagovne znamke Bled Imago Paradisi. »Veseli me, da so jo ljudje sprejeli in jo začeli intenzivno uporabljati tako v blejskem gospodarskem prostoru kot tudi v namene družabnih omrežij, saj s tem širimo in krepimo zavest o blejski podobi raja.« Znamka je bila zasnovana v skladu s petimi načeli in je vedno bolj prepoznavna kot blejski logo.
Bohinj kot dober primer destinacijskega turizma

Iz sosednjega Bohinja pa je na srečanje prišel direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Na kratko je razložil primer destinacijskega upravljanja Bohinja, kjer so v lanskem letu uvedli kartico , ki omogoča sodelovanje med ponudniki ter cenejše prevoze do Ljubljane, Bleda in Kranjske Gore.
Okrogla miza

Po govorih je sledila okrogla miza, ki jo je vodil dr. Andrej Pompe. Na njej so sodelovali predstavnica Slovenske turistične organizacije Miša Novak, župan Janez Fajfar, direktorica Sava hotelov na Bledu Mojca Krašovec, lastnik družinskega hotel Triglav Zdravko Rus in Leo Ličof, blejski gostinec ter organizator festivala Okarina. Osvetlili so glavne težave, s katerimi se sooča blejski turizem, na koncu pa je tudi zbrana javnost imela možnost podati predloge in pobude za izboljšanje stanja v tem alpskem biseru.