Festivalsko dogajanje Festivala Bled zajema že od vsega začetka, več kot dvema desetletjema tudi mojstrske tečaje v katerih svoje glasbeno znanje pod vodstvom mednarodnih mojstrov in mentorjev izpopolnjujejo mladi glasbeniki.

V dvajsetih letih se je na mojstrskih tečajih izpopolnjevalo skoraj dva tisoč mladih glasbenikov. Letos se je 9 mojstrom pridružilo 79 slušateljev, ki so svoj program predstavili na koncertih mojstrskih delavnic.