Občina Bled je v oktobru in novembru urejala in sanirala pešpot v sotesko Vintgar, in sicer na odseku Slap Šum – sv. Katarina na Homu. Dela so opravili delavci javnega podjetja Infrastruktura Bled.

Turistično društvo Gorje, ki že desetletja upravlja sotesko Vintgar, je letos zaradi epidemije uvedlo nov režim obiskovanja, in sicer na način, da je možen vstop v sotesko le na zgornjem koncu v Podhomu. Obiskovalci se po ogledu soteske vračajo na Blejsko Dobravo, po levem bregu Radovne po strmih pobočjih Boršta na izhodišče v Podhomu ali pa od Slapa Šum preko severovzhodnih pobočij Homa na razgledno točko pri cerkvici sv. Katarine ter naprej po pašnikih na južnih pobočjih Homa preko Podhomskega robu prav tako nazaj na izhodišče oziroma parkirišče pred vhodom v sotesko v Podhomu.

Vse od ureditve soteske Vintgar za ogled, torej od konca 19. stoletja, je vzhodni konec soteske od Slapa Šum s potjo povezan s sv. Katarino, pot v bistvu že dobrih 100 let poteka po isti trasi. Pot je v krajšem začetnem delu nad Slapom Šum steza, dalje pa z izjemo prečkanja travnika (100 m) poteka po gozdnih prometnicah oziroma vlakah. Pot v glavnem uporabljajo domačini, pohodniki in turisti. Dolga 1.100 m in se od Slapa Šum do sv. Katarine vzpne za 86 višinskih metrov.

Občina Bled je na poti izvedla ureditvena, vzdrževalna in sanacijska dela, cilj pa je bil tudi jasno urediti usmerjevalno signalizacijo, ki bo pomagala predvsem pohodnikom in turistom.

Pot je na petih lokacijah dobila nove ograje, ki zagotavljajo varnost pohodnikov in hkrati preprečujejo ubiranje bližnjic, erozijo ter usmerjanje pohodnikov po pravi poti. Ograje so lesene z okroglicami premera 10 cm, z dvema vrstama prečnih rant in nosilci na razmaku 2 m ali 4 m. Dodatno so izdelali 2 m kovinske ograje ob betonskih stopnicah pri brunarici pri Slapu Šum.

Pot večinoma poteka po gozdnih vlakah. Odvodnjavanje na vlakah ni bilo urejeno, vodna erozija je povzročala odnašanje zemljine in manjše zemeljske usade. Posledično so tudi pohodniki iskali obhodne steze in s tem povzročali dodatno erozijo in nekontrolirano širitev poti. Ustrezno so uredil problem odvodnjavanja. Na ravninskem delu poti, kjer pogosto zastaja voda, posledično pa se naredijo večje luže oz. blato, so nasuli poti v dolžini zastajanja vode, in sicer tako, da so na sredini poti teren malenkost dvignili. Izdelali so nove lesene stopnice in pragove.

Pot Slap Šum – sv. Katarina na Homu je bila v preteklosti označena z različnimi neenotnimi lesenimi smerokazi, delno z markacijami, čeprav ne gre za planinsko pot in mestoma celo z napisi na drevju. Označitev je bila nekonsistentna. Bled je pred dvema letoma na vseh pohodniških poteh vzpostavil nov enoten sistem označevanja, delno je bil ta sistem že postavljen tudi na poti Slap Šum – Sv. Katarina. V nadaljevanju bodo posodobljali usmerjevalno signalizacijo, jo poenotiti in dopolnili smerokaze ter hkrati tudi odstraniti vse stare oznake, vključno z markacijami na spodnjem delu poti.

Marko Mencinger, Občina Bled