Prostovoljno gasilsko društvo Bled-Rečica je letos praznovalo 110 obletnico obstoja. Dandanes je biti gasilec morda res drugače, vendar pogum za varnost sokrajanov ostaja enak. 

Društvo je center družbene dejavnosti na Rečici

Začetki društva segajo v leto 1909, ko je sedem domačinov ustanovilo gasilsko društvo. V povojnem času so v društvu dobili več sodobnejše opreme, povečalo se je tudi število gasilskih vaj, vse bolj so se udeleževali tudi tekmovanj. Pred letom 1975 sta na Bledu delovali dve prostovoljni gasilski društvi, ki sta se nato združili v skupno društvo pod današnjim imenom PGD Bled-Rečica.

PDG Bled-Rečica je nosilec družbene dejavnosti na Rečici in pomemben akter na področju zaščite in reševanja v Občini Bled. Njihovo preventivno in aktivno delovanje dokazuje strokovno usposobljenost in željo po pomoči sočloveku v vseh razmerah. 

Za svoj večletni trud so dobili Zlato plaketo Občine Bled

Že od samega začetka posredujejo ob nesrečah, požarih in drugih intervencijah. Najbolj so se izkazali ob vsakoletnih poplavah v letih 2009 do 2013 in žledolomu leta 2014, ko so na terenu delali neprekinjeno več dni. Že od svojih začetkov vlagajo v razvoj tehnike, novih orodij, zaščitnih oblek, in voznega parka. V tem času pa so izvedli tudi obnovo gasilskega doma ter njegove okolice. 

Razglasili tri prejemnike priznanj za življenjsko delo

Gasilci dandanes ne zgolj gasijo požarov, temveč so usposobljeni tudi za nudenje prve pomoči, posredovanje pri nesrečah v prometu ter nesrečah z nevarnimi snovmi. Predvsem je biti gasilec nesebično dejanje, ki je vredno spoštovanja. Na jubilejni 110. obletnici, ki je bila 25. maja v Infocentru Triglavska Roža Bled so podelili tudi priznanja vsem zaslužnim članom, ter priznanja za življenjsko delo, ki so jih prejeli Anton Zupan, Jaka Poklukar ter Vinko Fajfar. 

PGD Bled-Rečica nas pred požari in v nesreči varuje že 110 let. Pogum, zanesljivost in nesebičnost gasilcev pa zagotavljajo, da se bomo zaradi njih varni počutili tudi v prihodnosti.

Špela Lausegger