V okviru projekta Občine Bled in Inštituta za politike prostora (IPoP) s podporo CIPRE – društva za razvoj Alp in društva za sonaravni razvij Fokus je v ponedeljek, 15. aprila, na blejsko osnovno šolo »pripeljalo« pet pešbusov z Gmajne, Rečice, Dindola, Alpskih blokov in Dob.

Skupine otrok so spremljali prostovoljci in prostovoljke Medgeneracijskega centra Bled ter učitelji in učiteljice. Šola je na ta dan izobesila prenovljen načrt šolskih poti z vrisanimi potmi za pešce, trasami in postajami Pešbusa, postajami »Poljubi in odpelji« in postajami šolskega prevoza. 

Pešbuse so pred šolo pričakali Janja Križman Miklavčič, Ministrstvo za zdravje, župan Janez Fajfar in vodja projekta z Občine Bled, Bojana Lukan, Marko Peterlin in Maja Simoneti, oba IPoP, ravnateljica šole Nataša Ahačič, predstavnika otroškega parlamenta Jan Čelesnik in Jakob Burja ter njuna mentorica Meta Pazlar.  Pešbus bo vozil najmanj do prvomajskih praznikov.

Janja Križman Miklavčič, Ministrstvo za zdravje:Začeti dan s sprehodom s prijatelji in sošolci je lahko nekaj najlepšega, predvsem pa zdravega, prinaša boljše medosebne odnose tako med otroki kot v medgeneracijskem smislu. Otroci s tem krepijo svojo samozavest na poti v šolo, hkrati pa se učijo, kako varno priti od doma do šole. Program je del večjega projekta o prehrani in telesni dejavnosti do 2025, s katerim želimo zmanjšati debelost. Na podlagi skupnih ukrepov nam je uspelo obrniti trend naraščanja debelosti pri otrocih. Od leta 2011 se stopnja debelosti  počasi znižuje. Vseeno moramo z delom nadaljevati, saj ima še vedno preveč otrok telesno težo večjo od priporočene. Kar petina deklet in četrtina fantov. Preveč otrok je v prostem času premalo telesno dejavnih, več kot polovica jih med tednom pred ekrani preživi  dve uri ali več na dan.”

Marko Peterlin, IPoP: “V projektu sodeluje 66 šol iz vse Slovenije, dve šoli pešbus izvajata skozi celo šolsko leto, to sta osnovna šola Grm v Novem mestu in Škofja Loka, dve šoli pa prav tako celo leto, vendar samo enkrat tedensko, to pa sta šoli v Črni na Koroškem in Polzeli. Opravili smo ankete med sodelujočimi in prav vsi so večinoma zadovoljni s projektom, predvsem otroci, ki povedo, da gredo v šolo veliko raje s kolesom, skirojem ali peš kot pa da se peljejo. Med kraji, med mestom in podeželjem, velike razlike ni, s tem da je projekt morda še bolj pomemben za kakšno podeželsko šolo, ki morda nima tako urejenih poti do šole kot pa imajo to v mestih.”

Maja Simoneti, IPoP: “Program poteka že tretje leto in od vsega začetka ga podpira Ministrstvo za zdravje. Ukvarjamo se s podporo pri uvajanju varnih poti, povezujemo šole in občine ter jih spodbujamo, da pri varnih poteh čimbolj sodelujejo med seboj. Del projekta so tudi točke »poljubi in odpelji«. To pomeni, da smo za starše, ki svoje otroke vozijo v šolo z avtomobili, pripravili šest varnih točk, ki so od šole oddaljene med pet in deset minut. Starši otroke pripeljejo do tam, s teh točk pa gredo otroci lahko do šole po varni poti peš. S tem podpremo otroke, da pridejo v šolo tako, kot si želijo, projekt pa je nenazadnje koristen za vse.”

Projekt podpirajo Ministrstvo za zdravje in tri nevladne organizacije – IpoP, Fokus – društvo za sonaravni razvoj in CIPRA-društvo za razvoj Alp.

O varnih šolskih poteh tudi na otroškem parlamentu

Temo so obravnavali tudi na letošnjem otroškem parlamentu. Učenca Jan Čelesnik in Jakob Burja sta povedala, da so se veliko pogovarjali o tem, kaj so varne poti, kje so nevarni odseki, kaj varnost sploh je in podobno. Ugotovili so, da se večini učenk in učencev zdijo poti v šolo varne, je pa res, da na osnovno šolo Bled hodijo tudi otroci iz bolj oddaljenih krajev, kot je na primer Bohinjska Bela.

Župan Janez Fajfar je ob tem poudaril, da Občina Bled zadnja leta veliko pozornosti namenja varnim potem v šolo: “Kolesarska steza in steza za pešce ob severni razbremenilni cesti je ena izmed največjih pridobitev v zadnjem desetletju, ki vsekakor za Bled pomeni izjemno varno pot za vse šibkejše udeležence v prometu. Kjer pločnika ni možno zgraditi, smo koridor za pešce oziroma kolesarje vrisali na cesto, tako ta so vozniki še bolj previdni.”