V Turizmu Bled so v letu 2019 na pobudo lokalne skupnosti, turističnega gospodarstva in skupnosti Julijskih Alp za goste Bleda uvedli kartico mobilnosti, s katero so želeli spodbuditi daljše bivanje na Bledu, usmerjati turistične tokove, pospeševati potrošnjo na destinaciji, povezovati ponudnike storitev in nastanitev na destinaciji, se še bolje povezovati s skupnostjo Julijske Alpe in spodbuditi uporabo javnega prevoza ter drugih elementov zelene mobilnosti.

V letošnjem letu pa je epidemija tudi kartico obrnila na glavo. Letos je bila kartica v digitalni obliki, naročniki so jo dobilo po elektronski pošti, delovala je preko pametnega telefona, gostje pa so jo lahko tudi natisnili. Glede na situacijo je Turizem Bled število zahtevanih nočitev kot pogoj za pridobitev kartice s treh znižal na dve. V letošnjem poletju posebnih avtobusnih prevozov po Bledu in okoliških vaseh ni bilo, saj za to ni bilo take potrebe kot pretekla leta, je pa vozil hop on hop off avtobus, ki je povezoval Bled z okoliškimi destinacijami.

Letošnja kartica je bila tako predvsem kartica ugodnosti, s svojo ponudbo pa je sodelovalo 18 ponudnikov z Bleda, trije z drugih destinacij Julijskih Alp in en ponudnik iz Ljubljane.
Kartica je vsebovala ugodnosti na področju mobilnosti, znamenitosti, aktivnosti, gostinskih storitev, tiskovin in ostalega. Turizem Bled je veljavnost kartice podaljšal do 15. decembra, vendar je bila kartica dejansko aktivna do ponovne razglasitve epidemije, torej do 19. oktobra.

Od 15. junija, torej v 122 dneh, so izdali 12306 kartic, kar je 69 % glede na lani. Glede na razmere to vsekakor ni slaba številka so poudarili v Turizmu Bled. O zadovoljstvu gostov so poročali tudi poslovni partnerji kartice.

V projekt se je letos vključilo 165 ponudnikov nastanitev s skupaj 217 objekti ali 4852 prenočitvenih zmogljivosti. Glede na lani je številka nižja, vendar tudi zato, ker je bilo kar nekaj hotelov zaprtih tudi čez poletje.