Še do konca tedna (25.3.) poteka nacionalna preventivna akcija Varnostni pas, ki se je začela pretekli ponedeljek. Nosilec akcije je Javna agencija RS za varnost prometa pri izvajanju aktivnosti pa se pridružujejo tudi Policija, Ministrstvo za izobraževanje, nevladne organizacije, šole vožnje, osnovne in srednje šole ter občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Cilj akcije je povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo, tako odraslih kot tudi otrok, podučiti kako se pravilno namesti varnostni pas, dvigniti kulturo zavedanja pomembnosti uporabe varnostnega pasu ter posledično zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč.

Osnovni namen preventivne akcije, ki poteka pod sloganom »Vam je že KLIKnilo?«je povečati delež uporabe varnostnih pasov na vseh vožnjah in v vseh vozilih.  Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v osveščanje o uporabi varnostnih pasov varnostnih pasov pri odraslih na zadnjih sedežih v avtomobilih, varni vožnji otrok z dosledno in ustrezno uporabo otroških varnostnih sedežev ter spodbujanju mladih k uporabi varnostnih pasov. Velik poudarek bodo namenili tudi uporabi varnostnih pasov na vožnjah v naseljih in na krajših vožnjah ter voznike in sopotnike spodbujali k uporabi varnostnih pasov tudi na avtobusih in v tovornih vozilih.

Vozniki in potniki osebnih avtomobilov predstavljajo skoraj polovico smrtnih žrtev v prometnih nesrečah in spadajo med najpogostejše žrtve. Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Po statističnih podatkih kar 38 odstotkov smrtnih žrtev med vozniki in potniki v osebnih vozilih NI uporabljalo varnostnega pasu. A le en KLIK, ki ga slišimo, ko se pripnemo z varnostnim pasom, lahko reši življenje, zato je uporaba pasu bistvenega pomena.

Večina ljudi sicer pozitivno ocenjuje uporabo varnostnih pasov, vendar pogosto, predvsem na vsakodnevnih in krajših vožnjah, podcenjuje tveganje in možne posledice trka. Naletna  teža  pri  trku  je  odvisna  od  mase  in  hitrosti  ter  eksponentno narašča s hitrostjo – tako na primer pri moškem z 80 kg že pri 50 km/h znaša več kot 2 toni, pri 90 km/h pa več kot 6 ton. Varnostni pas pri trku upočasni in prepreči gibanje telesa proti trdim delom v vozilu in tako prevzame velik del sile, ki se sprosti ob trku. Sile pri trku so enake ne glede na sedež v vozilu, zato je nujna uporaba varnostnih pasov tudi na zadnjih sedežih, v vseh vozilih in na vseh vožnjah. 

V lanskem letu je bilo 30 smrtnih žrtev med vozniki osebnih avtomobilov, od tega jih je 57 odstotkov v času prometne nesreče uporabljalo varnostni pas, med potniki osebnih avtomobilov pa je bilo 18 smrtnih žrtev, od tega jih je v času prometne nesreče varnostni pas uporabljala le polovica. Delež uporabe varnostnega pasu med hudo telesno poškodovanimi vozniki je bil večji – kar 81 odstotkov jih je uporabljalo varnostni pas v času prometnih nesreč.

Najnižji je delež pripetosti na zadnjih sedežih in na ulicah znotraj naselij

Opazovanja, ki jih je leta 2016 izvedla agencija, kažejo, da med vožnjo uporablja varnostni pas 90 odstotkov voznikov, 92 odstotkov potnikov spredaj ter le 68 odstotkov na zadnjih sedežih, otroci pa so v povprečju pripeti v 93 odstotkih. Najbolj pogosto smo pripeti na avtocestah, sledijo regionalne ceste, najnižji delež pripetosti pa je na ulicah znotraj naselij. Opazovanja tudi kažejo, da so ženske v povprečju pogosteje pripete kot moški.

Otroci morajo biti zavarovani v posebnih otroških sedežih in vedno pripeti

Statistični podatki o prometnih nesrečah z udeležbo otrok  kažejo, da so otroci najpogosteje huje poškodovani (več kot 6%) kot potniki v vozilih, pogosto, ker niso ustrezno pripeti in nameščeni v otroških varnostnih sedežih. Pripetost otrok se je od leta 2005 povečala za kar 36 odstotkov, k čemur so zagotovo veliko prispevale tudi preventivne aktivnosti in usklajene akcije.

Še vedno pa otroci prepogosto niso pripeti ali pravilno pripeti v ustreznih sedežih na ulicah, znotraj naselji. Otroci morajo biti pripeti prav na vseh vožnjah, tudi najkrajših od doma do šole ali vrtca, manjši od 150 cm pa ustrezno nameščeni v otroških varnostnih sedežih. S poznanim sloganom »Red je vedno pas pripet«, s katerim Pasavček nagovarja in uči otroke po slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, sporočamo prav to: da je edino pravilno in sprejemljivo, da smo med vožnjo vedno vsi pripeti. 

Aktivnosti v času nacionalne akcije

V  času akcije agencija v sodelovanju s Policijo, Ministrstvom za izobraževanje, nevladnimi organizacijami, šolami in občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter izpitnimi centri in šolami vožnje Javna agencija RS za varnost prometa izvaja različne aktivnosti:

  • Informira in osvešča splošno javnosti glede nujnosti uporabe varnostnega pasu.
  • V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje obvešča šole o ustreznem prevozu otrok.
  • V okviru projekta Pasavček spremlja pripetost in varno vožnjo otrok po vrtcih in šolah.
  • Izvedli bodo 47 lutkovnih predstav Pasavček v prometu po vrtcih in šolah po celi Sloveniji
  • V okviru Izpitnih centrov bodo informirali in osveščali mlade kandidate za voznike o uporabi varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev.
  • Izvajali preventivne dogodke in usposabljali učitelje vožnje, učitelje in druge za pravilno uporabo varnostnih pasov.
  • Policija in občinska redarstva bodo v času akcije poostreno nadzirala uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, tudi v okolici šol, vrtcev, nakupovalnih središč.

Z vidika povečevanja deleža uporabe varnostnih pasov bodo izvedli tudi akcijo z uporabo posebnih demonstracijskih naprav, s pomočjo katerih bodo izvajali simulacijo trka in prevračanja vozila v primeru trka. Na zaletavčku bodo udeleženci lahko preizkusili silo udarca pri trku s hitrostjo okrog 10 km/h, letošnja novost pa je prevračalnik Vrtavko, ki simulira prevračanje vozila v primeru trka. Udeleženec se bo usedel v simulator, pravilno pripel, nato pa se bo avto zavrtel, kot bi se v primeru prevračanja vozila. Preizkus obeh simulatorjev je zagotovo najprepričljivejši argument za uporabo varnostnih pasov že pri zelo majhnih hitrostih.