Slovenija se je s svojimi prizadevanji na področju trajnostnega razvoja turizma v okviru Zelene sheme slovenskega turizma Slovenske turistične organizacije uvrstila med zmagovalce nagrad 2020 Sustainable Top 100 Destination Awards. Kot najboljša destinacija na področju trajnosti je slavila v kategoriji najboljših v Evropi (Best of Europe). Razglasitev nagrad, ki bi morala potekati v okviru svetovne turistične borze ITB Berlin, je zaradi nastale situacije potekala on-line.

Bled se je uvrstil med tri najboljše v kategoriji ITB Earth Award, ki nagrajuje vodilne prakse na področju boja proti podnebnim spremembam in degradaciji okolja. Z oddano dobro prakso na temo zmanjševanja odpadkov je Bled osvojili tretje mesto, zmagala je QualityCoast Delta, z Nizozemske.

Koordiniranje dejavnosti in vodenje projekta Zelena shema slovenskega turizma je na lokalnem nivoju prevzel Turizem Bled. Direktor Tomaž Rogelj: »Trajnostni razvoj turizma je na tako izjemnem in hkrati občutljivem okolju, kot je Bled, edina možna razvojna pot, ki je najboljša tako za lokalno prebivalstvo kot za naše goste. Prizadevanja gredo v več smeri, tako za zmanjševanje prometa, večjo vključenost lokalne skupnosti v odločanje o načinu razvoja turizma, do izobraževanja na področju ravnanja z odpadki, varovanje kulturne dediščine in podobno. Prav pri vseh projektih Turizma Bled imamo vedno in najprej v mislih trajnost. Iskrene čestitke tudi Slovenski turistični organizaciji, ki certifikacijski sistem Zelena shema slovenskega turizma vodi na nacionalni ravni.«

Projekt, ki ga je Bled opisal v svoji dobri praksi, vodi lokalno komunalno podjetje Infrastruktura Bled. Direktor mag. Janez Resman: »Ravnanje z odpadki je ena najpomembnejših tem sodobnega sveta. Na Bledu smo že več kot šest let vključeni v projekt Zero waste, torej Družba brez odpadkov, zato naših občanov ni treba več učiti, da je treba ločevati in zakaj. Stopili smo stopničko višje – zmanjšati moramo količino odpadkov, to pa je precej večji zalogaj. Stopili smo na dolgo pot izobraževanja in osveščanja, ki jo začenjamo že v naših vrtcih in šolah, preko medijev in naših sporočil pa jo prenašamo na ostalo populacijo. Ne zatiskamo si oči in pošteno povemo: pot bo dolga in naporna!«

Organizator Green Destinations je zmagovalce in finaliste objavil sinoči, uradna podelitev nagrad pa bo potekala v okviru osrednjega zelenega destinacijskega dogodka na globalni ravni Global Green Destinations Day (GGDD) 2020, in sicer med 6. in 8. oktobrom v Bodrumu v Turčiji.

Nagrado Best of Europe je prejela Slovenska turistična organizacija (STO) za uvajanje trajnostnih modelov v turizmu na nacionalni ravni, v okviru programa Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) skupaj z akreditiranim partnerjem sheme Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in za primere dobrih praks, ki so jih razvili v Bohinju, Mariboru, Mirnu Kras, Idriji in v Monstera bistroju.