Značilna prebivalca gorskih gozdov in območij tik nad gornjo gozdno mejo v Triglavskem narodnem parku sta divji petelin in ruševec. Še posebej privlačna za opazovanje in fotografiranje sta v obdobju parjenja, ki poteka v spomladanskem času od aprila do junija na posebej določenih stalnih mestih – rastiščih. Tam se teritorialni samci spopadajo z vsiljivci in tako branijo izbrani prostor.

V tem času so, poudarjajo v JZ Triglavski narodni park, živali tudi najbolj občutljive na prisotnost človeka in vznemirjanje, ki ga povzročajo posamezniki z namernim in nepredvidljivim obiskovanjem nekaterih rastišč ter dolgotrajnim, pogosto tudi večdnevnim zadrževanjem v njihovi neposredni bližini. S tem se lahko zmanjša uspešnost gnezdenja, vznemirjene živali pa trošijo prepotrebno energijo, ki je v tem času zaradi omejenih virov hrane ne morejo nadomestiti. To velja še posebej za letošnjo zimo, ki je živalim z zajetno in dolgotrajno snežno odejo še dodatno zaostrila pogoje za preživetje.

Povzročanje nemira zaradi želje po opazovanju ali fotografiranju živali se na nekaterih rastiščih divjega petelina in ruševca iz leta v leto tudi stopnjuje. Da bi živalim zagotovili kar najbolj nemoteno opravljanje osnovnih življenjskih funkcij, vas prosimo, da ne obiskujete območij rastišč. V obdobju razmnoževanja divjega petelina in ruševca, valjenja ter vodenja mladičev bo na najbolj z obiskovanjem obremenjenih rastiščih tudi poostren nadzor naravovarstvenih nadzornikov Triglavskega narodnega parka, ki bodo ukrepali skladno s pooblastili. Ohranitev obeh značilnih predstavnikov iglastih gozdov je namreč odgovornost nas vseh in je mogoča le ob zavedanju, da je mir za prenekatere živali prostoživečih vrst življenjskega pomena so še sporočili iz JZ Triglavski narodni park.