Člane Foto kluba Triglavski narodni park lahko upravičeno imenujemo ambasadorji Triglavskega narodnega parka in skrbnega odnosa do narave in njenih dih jemajočih podob.

Ob koncu vsakega leta pripravijo klubsko tekmovalno razstavo po pravilih Fotografske zveze Slovenije. Letošnja, že XXXI. tekmovalna klubska razstava predstavlja dve temi: fotografije razstavljene v Infocentru Triglavska roža (do 7. 1. 2024) na temo Les in digitalne fotografije na prosto temo (prikazano na odprtju razstave).

Več v prispevku.