Na Bledu tudi letos glede na podatke v prvih mesecih pričakujejo rekorden obisk gostov, v poletno sezono pa vstopajo z novo strategijo turizma in ukrepi za prometno razbremenitev. Na novinarski konferenci so predstavili novosti pred začetkom sezono, v nadaljevanju pa je sledila še druga predstavitev strategije turizma, dopolnjena s predlogi iz javne obravnave.

Severna razbremenilna cesta in betinski klanec

Severna razbremenilna cesta bo tako prevozna do julija in bo razbremenila promet skozi Bled v smeri proti Blejskemu gradu oziroma Pokljuki, hkrati s cesto pa Bled dobiva tudi urejeno in od vozišča ločeno kolesarsko stezo. Po odprtju severne razbremenilne ceste bo promet od hotela Astoria proti gradu možen le v eni smeri. Prav tako bo v naslednjih tednih dokončana cesta prek betinskega klanca.

Informacijska tabla o prostih parkiriščih na Bledu

Ptve informacije o prostih parkiriščih na Bledu bodo obiskovalci lahko dobili s pomočjo informacijske table na jugovzhodnem vstopu na Bled / iz smeri Lesc/, hkrati pa jih bodo usmerjali na parkirišča, ki niso v samem centru Bleda. Zunanja parkirišča bodo opremljena z digitalno zanko, parkirišča v osrednjem delu bodo upravljali redarji. Sistem bo povezan s spletno stranjo www.bled.si. Osnovni podatki o parkiriščih so na voljo v publikaciji Bled Mini info, na osrednji informacijski tabli v središču Bleda, v obeh informacijskih središčih in na spletni strani www.bled.si.

Z blejsko kartico tudi v Grajsko kopališče

Lani uvedena Blejska kartica poleg parkiranja, dostopa do javnih stranišč in izposoje koles, letos omogoča tudi vstop v Grajsko kopališče. Kartico bodo nadgrajevali in dopolnjevali, v prihodnosti  pa se bodo vse storitve prenesle na mobilno aplikacijo.

“Največji izziv, ki ga prinaša povečan obisk gostov, je ohranitev okolja ter naravne in kulturne dediščine. Seveda skupaj z našimi zavodi skušamo negativne vplive na okolje zmanjšati na minimum, zato bomo za letošnje poletje pripravili tudi poseben letak o obnašanju in izdelali kratek film o tem, kako se na Bledu vesti. Vzporedno tečejo tudi projekti  Zavrni plastično vrečko, Družba brez odpadkov (zero waste) in Bled ima pitno vodo. Letos smo okoli jezera namestili tudi pitnike, s tem pa želimo goste spodbuditi, naj si vodo natočijo v stekleničke oziroma pijejo neposredno na pitnikih”, je poudaril blejski župan Janez Fajfar. 

Nove oznake pohodnih poti, Medena Gorenjska

Med ključnimi novostmi letošnjega leta so nove oznake pohodnih poti in nova karta pohodih poti. Prav tako je letošnja novost produkt Medena Gorenjska, ki obiskovalca vodi skozi občine Zgornje Gorenjske in jim ponuja obisk znamenitosti, povezane s čebelami, od Janševega čebelnjaka na Breznici, Čebelarskega muzeja v Radovljici, do čebelnjaka v vasi Selo pri Bledu, kjer je na voljo tudi pokušina medu in medenih izdelkov, do okušanja medene tortice v Bohinju.

Posebno pozornost letos namenjajo tudi Prgariji, staremu izročilu blejske vasi Zasip, kjer so domačinke ustanovile Prgarsko društvo in ponujajo vedenja o tepkah( prgah) in kuharsko delavnico na to temo. Izdale so tudi kuharsko knjižnico s predgovorom dr. Bogataja.

Nov vozni red avtobusov

V veljavo stopa nov vozni red avtobusov, prilagojen turističnim potrebam, avtobus Ljubljana-Bled ( neposredna povezava), vozi vsako uro, iz ljubljanske smeri je po železnici Bled dostopen preko postaje Lesce-Bled in od tam z lokalnim avtobusom, iz smeri Jesenic pa preko postaje Bled – jezero, kjer gostje lahko sedejo na turistični vlakec.

Avtobus hop on hop off  julija in avgusta vozi na relaciji Bled – Radovljica – Kropa – Radovljica – Bled od 1. 7. do 31.8. vsak torek,  vsak četrtek v istem terminu na relaciji Bled – Vrba – Žirovnica – Begunje – Brezje – Radovljica – Bled in vsak petek na relaciji Bled – Radovljica – Begunje – Brezje – Tržič – Radovljica – Bled. Letošnja novost je ”čebelarski avtobus” Be(e) our guest. Avtobus vsako sredo julija in avgusta vozi na relaciji   Bled – Vrba – Radovljica – Bled. Uvajajo tudi novo avtobusno povezavo Ribno-Koritno-center Bleda-Blejski grad-Rečica-Blejski vintgar-Zatrnik.

Vprašaj me, tu sem doma

 

Za informatorji v projektu Vprašaj me, tu sem doma, oziroma Ask me I’m local je že prvo izobraževanje. Kot je povedal direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj se je na razpis je javila generacijsko pisana skupina ljudi, ki bodo začeli s svojim delom 1. julija.”Na najbolj obremenjenem območju ob jezeru in na Jezerski promenadi, od Grand Hotela Toplice do Grajskega kopališča, bodo gostom bodo nudili vse vrste informacij in jih usmerjali do info središč, kopališča, parkirišč itd., poleg tega pa jih bodo opozarjali na pravilno vedenju na Bledu.” Informatorji bodo vidni že na daleč, saj bodo enotno oblečeni in opremljeni.

Dela na Blejskega gradu predvidoma končana do začetka junija

Kot je povedal direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik dela zadnje faze prenove grajske zgradbe zaradi neugodnih vremenskih razmer potekajo nekoliko z zamudo. Sestavni del posegov je tudi prenova tlakov na grajskih terasah in sanacija dostopne poti na grad z izvedbo  ločenega sistemom odvajanja fekalij in meteorne vode. “Ob nizkih zimskih temperaturah in snežnih padavinah v mesecu marcu del ni bilo mogoče izvajati, zato načrtujemo njihov zaključek konec meseca maja. Na gradu bodo nove tudi strojne instalacije za prezračevanje in ogrevanje prostorov restavracije in kuhinje, prav tako pa bo zamenjana tudi kritina na večjem delu grajske stavbe.