Na Bledu zaznavamo povečano povpraševanje po uporabi in dostopnosti zaščitnih mask. Mnogi starejši občani in kronični bolniki, ki so najbolj ranljiva populacija prebivalstva, iščejo prve nasvete in priporočila za uporabo ali v ambulanti družinskega zdravnika, pri medicinski sestri ali v lekarni.
Prilagamo splošne informacije za uporabo zaščitne maske v širšem in domačem okolju.

Spoštovani! Glede na to, da vsi občani in občanke ne uporabljajo spleta, vas prosimo, da s tem seznanite tudi ljudi v vaši družini, ki morda tega sporočila niso videli.

Splošna uporaba zaščitnih mask, navodila Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja

Maske kot osebno varovalno opremo pri svojem delu uporabljajo zaposleni, ki prihajajo v stik z osebami, ki so ali bi lahko bile okužene z novim koronavirusom SARS-COV-2. Kirurške maske uporabljajo tudi druge osebe, še posebej tisti, ki imajo zdravstvene težave, saj lahko s tem zmanjšajo nevarnost širjenja okužbe na druge osebe.

Zaščita z masko je pomembna, saj ob upoštevanju ostalih higienskih ukrepov, kot so pravilno kašljanje, kihanje, pravilno umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic, še dodatno zmanjšujejo nevarnost prenosa okužbe. Pri tem je zelo pomembno, da masko pravilno namestimo, nosimo in tudi odstranimo. Ves čas nošenja maske se oseba ne sme dotikati osrednjega dela maske, saj bi na ta način lahko prišlo do onesnaženja rok in nevarnosti prenosa okužbe na druge osebe.

Poleg zgoraj navedenih različnih tipov mask, ki so prvenstveno namenjene delu v posebnih pogoji, ko lahko pride do prenosa okužbe, so v uporabi tudi različne druge maske. Te maske lahko delno zadržijo pot kapljic, ki se sproščajo v okolico ob kašljanju, kihanju in tudi ob govorjenju, in v katerih so lahko prisotni povzročitelji nalezljivih bolezni. Na ta način se do določene mere zmanjša tudi možnost prenosa okužbe na druge osebe.

Stopnja zaščite je odvisna od materiala, iz katerega je maska izdelana. Tako kot pri ostalih maskah, tudi v tem primeru velja, da je nošenje teh mask dodaten ukrep, ki ob upoštevanju ostalih higienskih ukrepov (pravilno kašljanje in kihanje, pravilno umivanje rok, izogibanje dotikanju obraza in sluznic ter vzdrževanje ustrezne oddaljenosti od drugih oseb), prispeva k zmanjšanju širjenja okužbe.

Raziskave kažejo, da so osebe, ki jih nosijo, bolj previdne in ne segajo z rokami k ustom in očem, s tem pa maska osebo, ki jo nosi, lahko zaščiti pred okužbo. Pomemben pogoj, ki ga je potrebno upoštevati pri uporabi tovrstnih mask je, da jo pravilno namestimo in se je med nošenjem ne dotikamo.

Mladi zdravniki Slovenije poudarjajo, da z nošenjem maske v prvi vrsti ščitimo druge.

Mladi zdravniki Slovenije poudarjajo, da je namen uporabe mask med splošnim prebivalstvom zlasti zmanjšanje prenosa virusa od tistih posameznikov, ki še niso razvili simptomov okužbe. Kdor kaže simptome, mora nujno ostati doma.

“Mladi zdravniki Slovenije svetujemo vsem ljudem, naj ob nujnih izhodih od doma, kot je obisk trgovine ali stik s sodelavci, nosijo masko, četudi iz blaga, ob tem pa upoštevajo tudi vse druge ukrepe glede higiene in omejitve stikov,” pravijo.
Pri tem se sklicujejo na članek, ki je bil 20. marca objavljen v reviji The Lancet – Respiratory Medicine, v katerem so pregledali smernice različnih držav in organizacij v vezi z uporabo mask v javnosti. Smernice se od države do države zelo razlikujejo, avtorji pa kljub temu zaključujejo, da bi bilo smiselno razširiti uporabo mask med splošnim prebivalstvom, če zaloge to omogočajo.

Maska iz blaga:

Maska, sešita iz blaga, je boljša kot odsotnost vsake zaščite. Primerjava učinkovitosti kirurških mask in mask domače izdelave je pokazala, da nošnja obeh bistveno zmanjša prehajanje mikroorganizmov iz uporabnika na okolico, pri čemer je bila kirurška maska trikrat bolj učinkovita kot maska, izdelana doma

Z nošenjem maske torej v prvi vrsti ščitite druge. Če jo nosijo drugi, ščitijo vas. Če jo nosimo vsi, ščitimo drug drugega. Če masko pravilno uporabljamo, se zmanjša tudi dotikanje obraza z rokami, s čimer ščitimo sebe. Maske nam ne smejo dati lažnega občutka varnosti – še naprej veljajo vsa pravila o higieni in omejitvi stikov.

Uporaba in vzdrževanje:

Pomembno je, da masko pravilno uporabljamo. Masko namestimo in odstranimo z obraza s čistimi rokami. Maska mora popolnoma prekriti območje ust in nosu. Spodnji del maske mora segati pod brado, zgornji del mora prekriti koren nosu. Ko je maska nameščena, se je ne dotikamo več. Ko se blago navlaži, je masko treba zamenjati (na 30 minut do dve uri). Prati jo je treba na visoki temperaturi (90 °C). Ko se posuši, jo je treba prelikati z vročim likalnikom.

Pravila pri nošenju maske:

• masko na obraz namestimo in jo z obraza snamemo šele, ko imamo roke res čiste;
• maska mora prekrivati tako usta kot nos (spodnji del mora segati pod brado, zgornji naj prekriva nosni koren);
• ko masko namestimo na obraz, se je ne dotikamo več;
• ko se maska navlaži, jo je treba zamenjati (po pol ure oziroma največ dveh urah nošenja);
• masko je treba prati na 90 stopinj Celzija;
• ko se posuši, jo je treba prelikati z vročim likalnikom

Vir:
1. NIJZ, dostopno 27.3.2020
2. Mladi zdravniki Slovenije, dostopno 27.3.2020

Uredila in pripravila: Brigita Tišler, diplomirana medicinska sestra