Potem ko je blejski občinski svet na izredni seji pretekli teden zavrnil traso južne razbremenilne ceste, kot jo predlaga Civilna iniciativa Mlino, je Bled najprej obiskal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, v tem tednu pa sta blejski župan Janez Fajfar in direktor občinske uprave Robert Klinar obiskala tudi Direkcijo za infrastrukturo.

Ministrstvo in Direkcijo so Blejci seznanili, da leta 2012 sprejeta trasa po veljavnem Občinskem podrobnem prostorskem načrtu torej ostaja v veljavi.

Janez Fajfar:»Moram povedati, da je po tej naši zadnji seji, po sestanku pred sejo, ki je bil odločilen za izzid glasovanja, ko so razen enega vsi svetniki sprevideli, da druge variante ni, tudi na državnem nivoju zelo velik interes.«

Zdaj so na vrsti pospešeni odkupi zemljišč tam, kjer zemljišča še niso odkupljena, ob tem pa je blejski župan pozval občane, naj zemljišča prodajo, saj je druga možnost le še razlastitev, »tega pa si nihče ne želi«. Ponovno je poudaril, da za traso Civilne iniciative Mlino soglasodajalci v prostoru niso dali pozitivnih mnenj. »Če bi spreminjali traso bi bilo potrebno sprejeti nov OPPN. Pridobili pa smo jasna izhodišča glavnih soglasodajalcev za to traso, da druga trasa ni mogoča.«

Pogodba z Direkcijo za infrastrukturo je že nekaj časa podpisana, blejski župan pa verjame, da se bo gradnja končno začela v začetku prihodnjega leta.

mpp