Blagoslov konj je običaj, ki izvira iz 18. stoletja in ga ponekod obujajo še danes. Na Kupljeniku, ki smo ga obiskali na praznik sv. Štefana (26. december) so letos blagoslovili 47 konj.

Na Kupljeniku tradicionalno ob prazniku sv. Štefana organizirajo blagoslov konj. Za ohranjanje tega običaja skrbi Prostovoljno gasilsko društvo Kupljenik in Davorin Bernard, ki za to skrbi zadnjih 30 let. Kupljenik, včasih konjska romarska pot, danes še vedno privablja veliko okoliških lastnikov konj in mnoge druge obiskovalce iz bližnje okolice. Letos so blagoslovili 47 konj, v preteklosti pa je bilo ob primernih pogojih na Kupljenik blagoslovnjenih tudi več kot 80 konj.

Zdravje in sreča

»Vedno kadar blagoslavljamo prosimo svetnika, da reče svojo dobro besedo pri nebeškem očetu, da bi bile te živali zdrave, da bi služile svojemu namenu kot pomočnice človeku pri njegovem delu in njegovem življenju« pravi župnik Roman Kušar, ki je konje blagoslovil in obdaroval s soljo.

Družbene spremembe

Konji so bili nekdaj nepogrešljivi del človekovega življenja, danes pa so prevzeli svojo vlogo v športnih in prostočasnih dejavnostih. Kljub družbenim spremembam pa se nekaj ni spremenilo, to je posebna vez med konjem in človekom.