Občinski svet Občine Bled je na svoji 2. izredni seji (15. 7. 2020) končal negotovost okoli izgradnje in ponovno potrdil traso južne razbremenilne ceste, ki so jo že leta 2013 umestili v podrobni prostorski načrt. Po seji, ki so jo svetnice in svetniki zaključili z aplavzom, je bilo z več strani slišati, da je šlo za zgodovinsko sejo.

Na seji so svetnice in svetniki na podlagi mnenj projektantov in soglasodajalcev zavrnili alternativno traso, ki jo je predlagala Civilna iniciativa Mlino.

Svet je naložil županu in občinski upravi, da skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pristopi k usklajevanju omilitvenih ukrepov na veljavni trasi, da bi tako zagotovili čim manjše vplive na bivalno okolje. Za izvedbo teh ukrepov bo župan oblikoval delovno skupino in jo predlagal v potrditev na prvi naslednji redni seji občinskega sveta. V Civilni iniciativi Mlino si bodo po besedah Mete Pazlar prizadevali za omilitvene ukrepe znotraj sprejete trase.

Sprejeto odločitev pozdravlja tudi bohinjski župan Jože Sodja. Časovnica izgradnje blejske južne razbremenilne ceste je zdaj bolj ali manj v rokah države, začela pa bi se lahko v začetku prihodnjega leta z gradnjo krožišča v Betinskem klancu.