Na zgornji terasi Blejskega gradu odslej raste mlad, rumenocvetni divji kostanj. Nadomestil je več kot 180 let starega, ki je zaradi bolezni postal prenevaren za okolico. Zato so v Zavodu za kulturo Bled, v sodelovanju z arboristko, ki je stanje drevesa spremljala že nekaj časa, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in domačim vrtnarskim podjetjem Palček, poskrbeli za izkop starega in zasaditev novega drevesa.

Za odstranitev več kot 180 let starega bolnega divjega kostanja so poskrbeli v domačem vrtnarskem podjetju Palček, kjer tudi sicer poskrbijo za čiščenje grajske skale. Sadiko mladega 10-metrskega kostanja, starega 12 let, so ročno prenesli na grad, kar ni bilo enostavno opravilo, saj je visokodebelna sadika s koreninsko grudo tehtala več kot 300 kg!

Pri odstranjevanju starega kostanja in koreninskega sistema je bil opravljen arheološki nadzor, saj je izkop sadilne jame predstavljal poseg v kulturni spomenik državnega pomena: Bled – Blejski grad in registrirano nepremično dediščino Bled – Arheološko najdišče Grad. Zanj je pristojni Zavod za kulturno dediščino Območna Enota Kranj izdala kulturno varstvene pogoje za arheološke raziskave ob zamenjavi drevesa.

Arheološke raziskave je izvedla ekipa zavoda ArheoAlpe. Pri tem so našli odlomke lončenine, pečnic, stekla, školjke in živalske kosti ter odlomke posod.

Več o poteku arheološkega nadzora in najdbah boste lahko izvedeli na predavanju Mije Ogrin, 22. 5., ob 18. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu.

Mojca Polajnar Peternelj, foto: Mirko Kunšič, arhiv: ArheoAlpe